Add mailto links for PGP email address and add finnish version of WKD
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful Details

information
This commit is contained in:
Marko Korhonen 2022-12-19 23:43:41 +02:00
parent b24ca878a1
commit cecebd8677
Signed by: FunctionalHacker
GPG Key ID: A7F78BCB859CD890
2 changed files with 4 additions and 1 deletions

View File

@ -16,7 +16,7 @@ I have setup a link:https://keyoxide.org/wkd/marko%40korhonen.cc[profile at Keyo
which has all of the information about my key. It also serves as proof of ownership to many
of my online accounts.
I also have a WKD (Web Key Directory) server setup so supported clients should be able to automatically import my key based on my email marko (at) korhonen.cc.
I also have a WKD (Web Key Directory) server setup so supported clients should be able to automatically import my key based on my email link:mailto:marko@korhonen.cc
== Update 2022-08-28: new key

View File

@ -13,6 +13,9 @@ Minulla on link:https://https://keyoxide.org/wkd/marko%40korhonen.cc[Keyoxide pr
josta löydät kaikki tarvittavat tiedot avaimestani. Keyoxide toimii myös todisteena
monista omistamistani tileistä netissä.
Olen myös asentanut WKD (Web Key Directory) serverin joten tuetut ohjelmat pystyvät noutamaan
avaimen automaattisesti sähköpostiosoitteeni link:mailto:marko@korhonen.cc perusteella.
== Päivitys 28.8.2022: uusi avain
Olen päättänyt vaihtaa vanhan RSA-avaimeni ed25519 avaimeksi. Olen link:assets/marko_korhonen_pgp.asc.sig[allekirjoittanut uuden avaimen] link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.asc[vanhalla avaimellani], jos haluat varmistaa kryptograafisesti, että uusi avain kuuluu minulle (jos siis uskoit alunperinkään että vanha avain kuului minulle 😉). Vanhan avaimen peruutussertifikaatti löytyy link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.rev[täältä].