Add new post
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful Details

This commit is contained in:
Marko Korhonen 2023-12-10 12:36:32 +02:00
parent f33656b303
commit 549b6d2dac
Signed by: FunctionalHacker
GPG Key ID: A7F78BCB859CD890
5 changed files with 122 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,6 @@
misskey=# SELECT id, username, "isRoot" from "user" WHERE host IS NULL;
id | username | isRoot
------------+-------------+--------
98wzsyrur6 | relay.actor | f
9n1njqolcd | root | f
9n342nasd3 | marko | t

View File

@ -0,0 +1,4 @@
misskey=# BEGIN;
UPDATE "user" SET "isRoot" = true WHERE id = '9n1njqolcd';
UPDATE "user" SET "isRoot" = false WHERE id = '9n342nasd3';
COMMIT;

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 203 KiB

View File

@ -0,0 +1,55 @@
---
title: Migrate Misskey root account
date: 2023-12-10T11:41:08+02:00
---
:toc:
= Migrate Misskey root account
I recently migrated my single user Fediverse server from
https://misskey-hub.net[Misskey] to https://joinfirefish.org[Firefish] and
I encountered an issue that I did not find documented elsewhere, so
I thought I'd write down the solution I found, in case anyone would
benefit from it and save some time in the future.
I decided to migrate to a new domain at the same time, so the easiest way
was just to create a new server and migrate my account and not fuss about
migrating the Misskey instance itself.
Being a single user instance, my account was also the "root" account of
Misskey. Misskey does not allow migrating the root account, if trying to do
so, you will just get an error along the lines of "root cannot migrate".
== Solution
I took to the database to find out what I can do bypassing the UI, and lo and
behold, I found an `isRoot` column in the `user` table. I didn't want to end up
without a root account on my old instance however, so I went to the Misskey
control panel and created a new account, simply called 'root'.
Misskey seems to save all of it's known users to the `user` table, not only
the actual local accounts. To find the local accounts only, you can use
the following query
[source]
----
include::code/query_users[]
----
Now you can simply make your new root account's `isRoot` column `true` and
your actual user account `false`. After that, the migration will work.
[source]
----
include::code/update_users[]
----
You should probably check that you only modified 2 rows before committing the
transaction.
I would imagine that this solution should work for the numerous Misskey forks
around, but I have not tested it so your results may vary.
If you found this post useful, make sure to share, tweet, toot, bleep and bloop
this on your social media service of choice. If you have any issues,
you can also use the comments below if you have any issues with this
process and I will try to help you out.

View File

@ -0,0 +1,57 @@
---
title: Misskeyn root-tilin migraatio
date: 2023-12-10T11:41:08+02:00
---
:toc:
= Misskeyn root-tilin migraatio
Vaihdoin äskettäin yhden käyttäjän Fediverse-palvelimeni
https://misskey-hub.net[Misskey]stä https://joinfirefish.org[Firefish]in ja
kohtasin ongelman, jota en löytänyt dokumentoituna muualla. Päätin jakaa
löytämäni ratkaisun, jos joku muu hyötyisi siitä ja säästäisi aikaansa
tulevaisuudessa.
Päätin samalla siirtyä uuteen verkkotunnukseen, joten helpoin tapa oli luoda
uusi palvelin ja migratoida käyttäjätili sen sijaan, että vaivautuisin
migratoimaan koko Misskey-instanssia.
Koska kyseessä oli yhden käyttäjän instanssi, tili oli myös Misskeyn "root"
tili. Misskey ei salli root-tilin siirtämistä, ja jos yrität, saat virheen
"root cannot migrate" tai jotain sinne päin.
== Ratkaisu
Menin tietokantaan selvittääkseni, mitä voisin tehdä ohittamalla
käyttöliittymän, ja kas, löysin `isRoot`-sarakkeen `user`-taulusta. En
kuitenkaan halunnut jäädä ilman root-tiliä vanhassa instanssissani,
joten menin Misskeyn hallintapaneeliin ja loin uuden tilin, yksinkertaisesti
nimeltään 'root'.
Misskey näyttää tallentavan kaikki tunnetut käyttäjät `user`-tauluun, ei vain
varsinaisia paikallia käyttäjätilejä. Paikallisten tilien löytämiseksi voit
käyttää seuraavaa kyselyä
[source]
----
include::code/query_users[]
----
Nyt voit yksinkertaisesti asettaa uuden root-tilin `isRoot`-sarakkeen arvoksi
`true` ja oman käyttäjätilin arvoksi `false`. Sen jälkeen migraation pitäisi
toimia.
[source]
----
include::code/update_users[]
----
Kannattaa varmistaa, että muutit vain 2 riviä ennen kuin kommitoit
transaktion.
Olettaisin, että tämä ratkaisu toimii myös Misskey forkeissa, mutta en ole
testannut.
Jos tästä postauksesta oli sinulle hyötyä, muist jakaa, twiitata, tuutata ja
piippailla se haluamassasi sosiaalisen median palvelussa. Jos sinulla on
ongelmia tässä prosessissa, voit myös käyttää alla olevaa kommenttikenttää,
niin voin yrittää auttaa.