Add misskey post to sidebar

This commit is contained in:
Marko Korhonen 2023-12-10 13:35:43 +02:00
parent 549b6d2dac
commit 432b8487bb
Signed by: FunctionalHacker
GPG Key ID: A7F78BCB859CD890
5 changed files with 11 additions and 6 deletions

3
.gitmodules vendored
View File

@ -1,3 +0,0 @@
[submodule "themes/toha"]
path = themes/toha
url = https://github.com/hugo-toha/toha.git

View File

@ -8,7 +8,6 @@ menu:
sidebar:
name: Creating this site
identifier: creating_this_site
weight: 1
---
:toc:
= Creating this site

View File

@ -1,6 +1,11 @@
---
title: Migrate Misskey root account
date: 2023-12-10T11:41:08+02:00
featured_image: hero.jpg
menu:
sidebar:
name: Migrate Misskey root account
identifier: migrate_misskey_root_account
---
:toc:
= Migrate Misskey root account

View File

@ -1,12 +1,17 @@
---
title: Misskeyn root-tilin migraatio
date: 2023-12-10T11:41:08+02:00
featured_image: hero.jpg
menu:
sidebar:
name: Misskeyn root-tilin migraatio
identifier: migrate_misskey_root_account
---
:toc:
= Misskeyn root-tilin migraatio
Vaihdoin äskettäin yhden käyttäjän Fediverse-palvelimeni
https://misskey-hub.net[Misskey]stä https://joinfirefish.org[Firefish]in ja
https://misskey-hub.net[Misskey]stä https://joinfirefish.org[Firefish]iin ja
kohtasin ongelman, jota en löytänyt dokumentoituna muualla. Päätin jakaa
löytämäni ratkaisun, jos joku muu hyötyisi siitä ja säästäisi aikaansa
tulevaisuudessa.

@ -1 +0,0 @@
Subproject commit 6704952afa1983f4583f3c3a431a2ae571d972bc