Add information about keybase
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
Marko Korhonen 2022-09-24 23:57:34 +03:00
parent 0714b07778
commit fa8c253c76
Signed by: FunctionalHacker
GPG Key ID: A7F78BCB859CD890
2 changed files with 13 additions and 0 deletions

View File

@ -37,6 +37,12 @@ link:https://www.openkeychain.org[OpenKeychain].
image:assets/openkeychain.svg[OpenKeychain QR code]
== Keybase
I have setup an account in link:https://keybase.io/functionalhacker[Keybase] to prove
ownership of some of my social media accounts and such. If you're interested in that
sort of thing, check it out at the link above. You can also message me there.
== Update 2022-08-28: new key
I have decided to change my old RSA key to ed25519. I have link:assets/marko_korhonen_pgp.asc.sig[signed the new key] with link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.asc[my old key] if you wish to verify cryptographically that the new key belongs to me (given that you believed that my old key belonged to me to begin with 😉). Revocation certificate for the old key is available at link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.rev[here].

View File

@ -35,6 +35,13 @@ Seuraavan QR-koodin voi tuoda link:https://www.openkeychain.org[OpenKeychain] An
image:assets/openkeychain.svg[OpenKeychain QR-koodi]
== Keybase
Olen perustanut käyttäjän link:https://keybase.io/functionalhacker[Keybasessa],
jonka avulla voin todistaa omistajuuteni sosiaalisen median käyttäjiin ja muuta
vastaavaa. Jos olet kiinnostunut tästä, käy yläpuolella olevassa linkissä.
Voit myös laittaa minulle viestiä siellä.
== Päivitys 28.8.2022: uusi avain
Olen päättänyt vaihtaa vanhan RSA-avaimeni ed25519 avaimeksi. Olen link:assets/marko_korhonen_pgp.asc.sig[allekirjoittanut uuden avaimen] link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.asc[vanhalla avaimellani], jos haluat varmistaa kryptograafisesti, että uusi avain kuuluu minulle (jos siis uskoit alunperinkään että vanha avain kuului minulle 😉). Vanhan avaimen peruutussertifikaatti löytyy link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.rev[täältä].