PGP: Add sequoia and gpg examples
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful Details

This commit is contained in:
Marko Korhonen 2023-03-10 21:50:52 +02:00
parent 25753a5034
commit e5563218cd
Signed by: FunctionalHacker
GPG Key ID: A7F78BCB859CD890
4 changed files with 36 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1 @@
gpg --locate-keys marko@korhonen.cc

View File

@ -0,0 +1 @@
sq wkd get marko@korhonen.cc

View File

@ -16,9 +16,25 @@ I have setup a link:https://keyoxide.org/wkd/marko%40korhonen.cc[profile at Keyo
which has all of the information about my key. It also serves as proof of ownership to many
of my online accounts.
== WKD
I also have a WKD (Web Key Directory) server setup so supported clients should be able to
automatically import my key based on my email address mailto:marko@korhonen.cc[]
=== Fetch key with Sequoia
[source,shell]
----
include::assets/sequoia.sh[]
----
=== Import key with GnuPG
[source,shell]
----
include::assets/gpg.sh[]
----
== Update 2022-08-28: new key
I have decided to change my old RSA key to ed25519. I have link:assets/marko_korhonen_pgp.asc.sig[signed the new key] with link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.asc[my old key] if you wish to verify cryptographically that the new key belongs to me (given that you believed that my old key belonged to me to begin with 😉). Revocation certificate for the old key is available at link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.rev[here].

View File

@ -9,13 +9,31 @@ Tykkään PGP:stä ja turvaan sillä kaiken minkä pystyn. Jos haluaisit lähett
minulle enkryptoituja tiedostoja, sähköposteja tai muuta vastaavaa, tulit
oikeaan paikkaan.
== Keyoxide
Minulla on link:https://https://keyoxide.org/wkd/marko%40korhonen.cc[Keyoxide profiili]
josta löydät kaikki tarvittavat tiedot avaimestani. Keyoxide toimii myös todisteena
monista omistamistani tileistä netissä.
== WKD
Olen myös asentanut WKD (Web Key Directory) serverin joten tuetut ohjelmat pystyvät noutamaan
avaimen automaattisesti sähköpostiosoitteeni mailto:marko@korhonen.cc[] perusteella.
=== Nouda avain Sequoia:lla
[source,shell]
----
include::assets/sequoia.sh[]
----
=== Tuo avain GnuPG:llä
[source,shell]
----
include::assets/gpg.sh[]
----
== Päivitys 28.8.2022: uusi avain
Olen päättänyt vaihtaa vanhan RSA-avaimeni ed25519 avaimeksi. Olen link:assets/marko_korhonen_pgp.asc.sig[allekirjoittanut uuden avaimen] link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.asc[vanhalla avaimellani], jos haluat varmistaa kryptograafisesti, että uusi avain kuuluu minulle (jos siis uskoit alunperinkään että vanha avain kuului minulle 😉). Vanhan avaimen peruutussertifikaatti löytyy link:assets/old_key/marko_korhonen_pgp.rev[täältä].