Add finnish translation to draft post, add hero/featured image

This commit is contained in:
Marko Korhonen 2022-07-19 15:00:16 +03:00
parent b02693c921
commit 9f562cf302
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 911B85FBC6003FE5
3 changed files with 14 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 62 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 180 KiB

View File

@ -0,0 +1,14 @@
---
title: Tämän sivun luominen
description: Matkani AsciiDocin and Hugon parissa ja miten tähän pisteeseen päädyttiin
date: 2022-07-19
draft: true
---
:toc:
= Tämän sivun luominen
Marko Korhonen <marko@korhonen.cc>
v1.0, 2022-07-19
== Johdanto
Kuten tekniikkaan liittyvissä blogeissa näyttää olevan tapana, ensimmäinen postaus on itse blogin luomisesta.
Joten tässä ollaan, tämä on blogini ensimmäinen postaus, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti vaiheet, joita tein päästäkseni tänne.