Reflow korhonen_aur page to one sentence per line
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful Details

This commit is contained in:
Marko Korhonen 2024-01-28 11:43:13 +02:00
parent 12b21aec19
commit 4d51171cc6
Signed by: FunctionalHacker
GPG Key ID: A7F78BCB859CD890
2 changed files with 17 additions and 24 deletions

View File

@ -4,33 +4,29 @@ date: 2022-03-25
---
= Korhonen AUR
This is a repository of prebuilt AUR packages that I use myself. I
decided to share it openly on the internet if somebody else finds it
useful.
This is a repository of prebuilt AUR packages that I use myself.
I decided to share it openly on the internet if somebody else finds it useful.
== Note!
All of the packages in this repository are optimized for x86-v3. To
check if you CPU is supported, run the following command
All of the packages in this repository are optimized for x86-v3.
To check if you CPU is supported, run the following command
[source,shell]
----
include::assets/check_processor.sh[]
----
If the command outputs nothing, your CPU is not supported. Otherwise,
you are good to go!
If the command outputs nothing, your CPU is not supported.
Otherwise, you are good to go!
== Support
This repository comes with *no support* and *no guarantee of uptime*.
The server that this repository lives in is behind 4G broadband, so
speeds might vary based on weather and other factors.
The server that this repository lives in is behind 4G broadband, so speeds might vary based on weather and other factors.
I update the packages sporadically, more than likely multiple times a
week and if I'm not too busy, daily. If you have packages that you would
like to be included here,
mailto:aur@marko.korhonen.cc?subject=Package%20request%20for%20Korhonen%20AUR[email
I update the packages sporadically, more than likely multiple times a week and if I'm not too busy, daily.
If you have packages that you would like to be included here, mailto:aur@marko.korhonen.cc?subject=Package%20request%20for%20Korhonen%20AUR[email
me] and I'll see what I can do.
== Usage

View File

@ -5,8 +5,7 @@ date: 2022-03-25
= Korhonen AUR
Tämä on Arch Linux repo joka koostuu AUR paketeista joita käytän itse.
Ajattelin jakaa tämän julkisesti netissä jos joku tästä jotain
hyötyisi.
Ajattelin jakaa tämän julkisesti netissä jos joku tästä jotain hyötyisi.
== Huomio!
@ -18,22 +17,20 @@ Tarkastaaksesi oman prosessorisi yhteensopivuuden, aja seuraava komento.
include::assets/check_processor.sh[]
----
Jos edeltävä komento ei tulosta mitään, prosessorisi ei valitettavasti
ole tuettu. Muussa tapauksessa voit jatkaa!
Jos edeltävä komento ei tulosta mitään, prosessorisi ei valitettavasti ole tuettu.
Muussa tapauksessa voit jatkaa!
== Tuki
Tällä repolla ei ole minkäänlaista tukea eikä mitään takeita
ylhäälläoloajasta. Serveri jolla tämä repo pyörii on 4G laajakaistan
takana, joten nopeudet voivat vaihdella paljonkin sään ja muiden muuttujien vaikutuksesta.
Tällä repolla ei ole minkäänlaista tukea eikä mitään takeita ylhäälläoloajasta.
Serveri jolla tämä repo pyörii on 4G laajakaistan takana, joten nopeudet voivat vaihdella paljonkin sään ja muiden muuttujien vaikutuksesta.
Päivitän paketteja satunnaisesti, kuitenkin luultavasti useita kertoja
viikossa. Jos haluaisit jonkun paketin lisättäväksi repoon, mailto:aur@marko.korhonen.cc?subject=Package%20request%20for%20Korhonen%20AUR[lähetä sähköpostia] niin katsotaan mitä on tehtävissä.
Päivitän paketteja satunnaisesti, kuitenkin luultavasti useita kertoja viikossa.
Jos haluaisit jonkun paketin lisättäväksi repoon, mailto:aur@marko.korhonen.cc?subject=Package%20request%20for%20Korhonen%20AUR[lähetä sähköpostia] niin katsotaan mitä on tehtävissä.
== Käyttö
Ensiksi, lisää link:/fi/pgp[PGP avaimeni] pacman
avainnippuusi ja luota siihen
Ensiksi, lisää link:/fi/pgp[PGP avaimeni] pacman avainnippuusi ja luota siihen
[source,shell]
----